Tuesday, February 12, 2008

To All Filipinos: 12 little things we can do to help our country

I had attended a Student Leader's seminar at our school last week.. when it was time for SSG officers to share theirknowledge about how to be a good leader and a citizen of the country. One of them mentioned about "12 Little things every Filipino can so to help our country(the philippines)" by: Atty. Alexander Lacson. I don't know if we are related or what.. lol.. kidding aside... Aexander's idea is so true and self reflecting..

Here is Lacson’s list of the 12 little things every Filipino can do to help our country:

 • Follow traffic rules. Follow the law. Magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Sumunod tayo sa mga regulasyon at batas ng ating estado.
 • Whenever you buy or pay for anything, always ask for an official receipt.
 • Don’t buy smuggled goods. Buy Local. Buy Filipino. Laging tandaan na ang pagbili ng mga imported na mga bilihin ay nakakadagdag sa pagbagsak ng ating ekonomiya.
 • When you talk to others, especially foreigners, speak positively about us and our country. Ang pagsasabi ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa ating bansa ay dumadagdag sa tuluyang pagkalugmok ng ating bansa. Maging positibo tayo sa ating mga pananaw nang sa gayon ay mabuhay ang pag-asa sa ating mga puso at magsama-sama tayong magtulungan para sa kaunlaran.
 • Respect your traffic officer, policeman and soldier.
 • Do not litter. Dispose your garbage properly. Segregate. Recycle. Conserve.
 • Support your church.
 • During elections, do your solemn duty. Huwag nating ipagbili ang mga boto natin.. choose the right officials. Vote wisely.
 • Pay your employees well.
 • Pay your taxes.
 • Adopt a scholar or a poor child. Kung ikaw ay mayaman, mabuting kumuha ka ng mga batang kapos palad at pag-araan ng sa gayo'y mabawasan ang paghihirap sa ating bansa.
 • Be a good parent. Teach your kids to follow the law and love our country. Values education always starts at home. Sa tahanan nagsisimula ang paghubog sa mga kabataan para maging mabuting mamamayan.

Those are just little things we can do to help our country. Maliit na mga bagay ngunit napakahalaga at napakalaki ng epekto sa ating bansa kapag ito'y ating nasunod.

According to my reasearch, si Atty. Alexander Lacson was planning to go abroad then when he realized that his county badly needs him. Kaya ang ginawa nya, hindi na lang siya tumuloy na mangibang bansa at nag-isip na lamang ng mga paraan para makatulong sa kanyang kapwa. Ang tanging naisip nyang paraan upang makatulong ang pasusulat ng kanyang mga ideya na sa tingin nya ai makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa.

2 comments:

Saw said...

Wow! i hope people realize this. Haay. Its really easier to read than do. But i gues i violate many of these. Hehe. But i have a big heart when it comes to ph. Il do my share of help soon.-- travel free

I Love Philippines! said...

Hi Weng! Hmmm.. i never saw this before I posted my current blog... We have the same theme pala. The only difference is tha I gave out only three.. and as what you and Gina have said, medyo malabo din ma achieve.